Theo báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm 2018 của Cục

đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động

sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng

ký.

Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35

tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính lũy kế đến ngày 20/8, cả nước có 26.438 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 333,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự

án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 183,62 tỷ USD, bằng 55% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

 

đầu tư bất động sản
                                     Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp

chế biến, chế tạo đứng đầu với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất

động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ

với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký…

Theo đối tác đầu tư, trong 8 tháng năm 2018 có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản có lượng

vốn lớn nhất với 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,16 tỷ USD, chiếm 21,2%; Singapore đứng thứ 3

với 3,47 tỷ USD, chiếm 14%…

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư

nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Tp.HCM đứng thứ 2 với 4,42 tỷ USD, chiếm

18,2%. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 3 với 2,17 tỷ USD chiếm 8,9%…

Một trong những dự án bất động sản lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 8 tháng năm 2018 là dự án Thành phố thông

minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh (Hà Nội) do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với với tổng vốn là 4,138 tỷ USD. Mục

tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

 

                                                                                                                                                     (Theo Enternews.vn)

Từ khóa

Tin liên quan

HOtline :0965.771.092